Nemzetközileg akkreditált coachok szakmai közössége

Évtizedes tapasztalattal,  egyénre-helyzetre szabott programokkal, közös hitvallással

Segítünk az Úton!

Mindenki hős a saját életében, birtokában van minden olyan tudásnak és erősségnek, amelyre szüksége van ahhoz, hogy megtegye az általa kívánt továbblépést. Mi útitársként, vezetőként állunk mellé, támogatva és erősítve hitét, hogy a megfelelő lépéseket a megfelelő időben léphesse majd meg.

Emberközpontú coaching

A coaching fókuszában mindig az EMBER áll. Az ember, aki aktuális pozíciójától függetlenül szakértője saját életének, szakmai és magánéleti helyzetének. Partnerükként harmonikusabb, sikeresebb, megelégedettebb út felé irányítjuk, ahol a tehetség jobban kibontakozhat.

Szolgáltatások

Egyéni coaching

Executive-, business-, karrier coaching

Csoportos coaching

Közösen a fejlődésért, az eredményesség növekedéséért

Szervezetfejlesztés

Coachok képzése

A magyar coach-képzés élvonalában

A Hős Útja Coach Projekt 2011-ben jött létre négy segítő szakember elhatározásából, akik mindnyájan hisznek abban, hogy…

 • a coaching ereje a coach és az ügyfél egyenrangú kapcsolatában van.
 • az ügyfél szakértője saját életének és szakmájának, a coach pedig szakértője az ezekben való segítésnek.
 • akár szakmai, akár vezetési, akár magánéleti előrelépést az ügyfél saját erőforrásaira támaszkodva érhet el, melynek jutalma a munka, a magánélet és az egészség harmóniája.
 • nem a módszer, hanem az őszinte és tiszteletteljes segítő hozzáállás a siker kulcsa
 • A coach értő figyelmével, a különböző perspektívák és keretek felvázolásával olyan kérdésekben is támogatást tud nyújtani, amelyekben ő személyesen nem szakértő.

Mi a Hős Útja?

A Hős Útja a világ egyik legrégebbi mitológiai sémája, ősi, egyetemleges séma, mely a világ összes kultúrájának meséiben fellelhető.

A hős késztetést érez, ennek hatására elhagyja az ismerős világot, és egy ismeretlen birodalomba vándorol. Itt barátokkal és ellenlábasokkal találkozik, közben megismeri mentorát, aki eszközeivel támogatja, minden félelmén, megtorpanásain átsegíti. Majd alászáll a legmélyebb barlangba, ahol a legnagyobb megpróbáltatásokat éli át, miközben maga is változik. Végül új emberként tér vissza a régi, hétköznapi világba, a megszerzett új tapasztalatait pedig a közösség és önmaga javára hasznosítja.

1. Hívás:

 • Mi az a hívás, ami mostanában újra és újra megszólít téged?
 • Milyen hívást nem hallasz meg?
 • Milyen hívást szeretsz meghallani?

4. Transzformáció

 • Mi az a változás, ami megtörtént benned?
 • Mit engedtél el, hogy megtörténhessen a változás?
 • Mivel lettél több?

2. A Küszöb átlépése

 • Ki támogat abban, hogy elindulj az úton?
 • Mi az az útravaló, amit a mentorodtól kapsz?
 • Milyen erőforrásaid vannak, amelyekre ezen az úton támaszkodhatsz?

5. Visszatérés az elixírrel

 • Mi az, amit magaddal hozol az úton?
 • Kivel osztod meg?
 • Mi a jutalom?

3. A barlang

 • Mi vár rád a barlangban?
 • Mitől félsz a legjobban?
 • Hogyan küzdesz meg vele?

2017-ben 10 éve dolgozik együtt a csapat. Ebben a videóban az elmúlt időszak emlékeit gyűjtöttük össze.

Joseph Campbell

Az EzerArcú Hős című tanulmányában és legendás előadásaiban tette népszerűvé az egyetemes mítoszt, visszavezetve a modern embert az ősi, spirituális hősi mesékhez. Visszacsempészte a világ mitikus oldalát és annak örök alakjait a hétköznapi gondolkodásba. Az ő eszméinek állít emléket ez a film. (forrás: vimeo.com)